Ca Khúc Xanh

12 bài Thánh ca do Mục Sư Nguyễn Lâm Hương và con gái Nguyễn Thị Uyên Trâm biên soạn và viết lời. Thực hiện bởi VHOPE.

1. Vòng tay tình yêu – Quốc Khánh (Thánh ca 570)
2. Giấc mơ thanh bình – Thiên Bảo (Ca khúc xanh 7)
3. Mừng Chúa Giáng sinh – Ngọc Trinh (Thánh ca 555)
4. Chuyện các mục đồng – Quốc Khánh (Thánh ca 562)
5. Tình yêu Thiên thượng – Nguyên Hạ (Ca khúc xanh 21)
6. Hát từ phần mộ – Bùi Caroon (Ca khúc xanh 52)
7. Đời luôn an bình – Sa Anh (Thánh ca 727)
8. Anh nghe không? – Thiên Bảo (Thánh ca 894) 9. Chỉ một niềm tin – Kim Nguyên (Thánh ca 746)
10. Chúa bất biến – Bùi Caroon (Thánh ca 531)
11. Đường về an khương – Thiên Bảo (Thánh ca 759)
12. Chúa sẽ đến – Bùi Caroon (Thánh ca 607)