Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 4/2023

Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 4/2023

ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
GIỚI THIỆU BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4.2023

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4/2023
Đã được phát hành
CHỦ ĐỀ CỦA NĂM 2023: ĐẦU TƯ VÀO NƯỚC TRỜI
Và Chủ đề của Quý 4/2023: ĐẦU TƯ CHO HỘI THÁNH 

  • Tháng 10: QUẢN TRỊ HỘI THÁNH
  • Tháng 11: PHỤC VỤ THA NHÂN
  • Tháng 12: ĐÀO TẠO NGƯỜI TIẾP NỐI

Như một con cái Chúa đã viết: “Quyển sách nhỏ này, dễ học, dễ hiểu, thật bổ ích cho việc học Kinh hánh mỗi ngày. Càng học Lời Chúa, tôi càng biết mình cần Chúa nhiều hơn, sẵn sàng đón nhận những công việc Chúa giao cho và bằng lòng phục vụ Chúa cho đến cuối đời…” Cảm tạ ơn Chúa.

Xin Chúa cũng làm cho mỗi con dân Chúa có tâm tình như vậy.

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4/2023
Đã có ở các Phòng sách Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội
Giá 12.000đ