UB. CĐGD: Giới Thiệu Sách “Thần Học Cơ Đốc Giáo” của Millard J. Erickson


THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO (đã tái bản) – Của Millard J. Erickson

Nghiên cứu Thần Học là: Nghiên cứu Kinh Thánh, Lịch sử, Giáo lý
THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO bao gồm:
– Thần Học Kinh Thánh
– Thần học Lịch sử
– Thần Học Hệ thống
– Thần Học Triết lý

THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO Là học về Kinh Thánh, về Đức Chúa Trời, về Con người, về Tội lỗi, về Đấng Christ, về Sự Cứu Rỗi, về Hội Thánh, về Sự Cuối Cùng.

– Có Tập 1 & Tập 2
– Giá trọn bộ 350.000đ

Tập 1

Tập 2

Bìa sau

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:
VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com
_________________
Web: www.httlvn.org

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 3/2023


Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH đã phát hành Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 3/2023.

 • THÁNG 7: NUÔI DẠY CON CÁI
 • THÁNG 8: QUẢN LÝ TÀI CHÁNH
                   ĐẦU TƯ CHO HỘI THÁNH
 • THÁNG 9: TRUYỀN ĐẠO VÀ DẠY ĐẠO

Ước mong quý Hội Thánh tham gia cùng HỌC LỜI CHÚA và cũng giới thiệu cho các tín hữu khác cùng ĐỌC và HỌC.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý I/2024


ỦY Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội
Mới phát hành KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ I.2024
Trong năm 2024, Hội Thánh sẽ học với chủ đề:

VƯỢT QUA THÁCH THỨC
– Trong Quí I.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
o Tháng 1: Những Thách Thức Đức Tin
o Tháng 2: Những Thách Thức khi Ngã Lòng
o Tháng 3: Những Thách Thức Trong Kỷ Luật Tâm Linh

– Trong Quí II.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

– Trong Quí III.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

– Trong Quí IV.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

Xin Hội Thánh liên lạc với các phòng sách để đăng ký mua và nhận sách.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com
Web: www.httlvn.org

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023


Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH đã phát hành Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023. Với chủ đề: Đầu Tư Cho Gia Đình

 • NUÔI DƯỠNG HÔN NHÂN
 • XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH
 • NUÔI DẠY CON CHÁU
 • QUẢN LÝ TÀI CHÁNH

Ước mong quý Hội Thánh tham gia cùng HỌC LỜI CHÚA và cũng giới thiệu cho các tín hữu khác cùng ĐỌC và HỌC.

Giá tiền mỗi cuốn UB CDGD TLH đã hỗ trợ chỉ có 12.000đ.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD – GIỚI THIỆU BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT – Tiếng Gọi Trung Tín (I & II)


TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (I)
Là Bộ bài học Trường Chúa Nhật trọn năm với một nội dung vô cùng phong phú:

– Những bài học về cuộc đời của Gióp
– Những bài học thực tế trong sách Truyền Đạo, Nhã Ca, Ê-xơ-tê
– Con đường dẫn đến sự chết – Học gương của Chúa Giê-xu trong giai đoạn khổ nạn
– Những bài học thực tế cho cuộc sống ngày nay
– Đi theo Tiếng gọi Trung Tín cho đến cuối cùng

TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (I)

– Tập 1 Gồm 25 bài
– Có phần Phụ lục: PHƯƠNG PHÁP HỌC KINH THÁNH QUY NẠP
– Tập Giáo Viên 30.000đ (đã hỗ trợ)
– Tập Học viên 20.000đ (đã hỗ trợ)

 

TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (II)

– Những bài học Giữ vững niềm Tin Trong Chúa
– Hiểu Mục đích Sáng Tạo của Đức Chúa Trời
– Để chúng ta có một cái nhìn mới:  o Từ thuở khai thiên lập địa
o Qua lịch sử dân Chúa
o Đến chúng ta ngày nay

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD – Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Sách Hê-bơ-rơ Của Mục Sư Nguyễn Thỉ


BÀI HỌC KINH THÁNH SÁCH HÊ-BƠ-RƠ Của Mục Sư Nguyễn Thỉ

Trong bài học Kinh Thánh SÁCH HÊ-BƠ-RƠ
Nhằm hướng dẫn chúng ta:
1. Phân tích bản văn
2. Giải thích ý nghĩa
3. Tìm bài học áp dụng

Tài liệu này gồm phần câu hỏi hướng dẫn và phần chú giải để học Kinh Thánh cá nhân hay học với nhóm nhỏ.

Giá bìa là 30.000đ có trợ giá.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Sách Trường Chúa Nhật Dành Cho Thiếu Niên (Tập 5)


TRƯỜNG CHÚA NHẬT cho THIẾU NIÊN TẬP 5 GỒM CÓ:

ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẤNG TÔI YÊU MẾN
I. ĐỨC CHÚA TRỜI
II. CAM KẾT PHỤC VỤ
III. TÌM KIẾM Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

YÊU MÌNH VÀ YÊU NHAU
I. NHẬN THỨC BẢN THÂN
II. GIỚI TÍNH
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI CHO HÔN NHÂN
IV. MỐI LIÊN HỆ NAM NỮ

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:
VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com
_________________
Web: www.httlvn.org

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 4/2023


ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
GIỚI THIỆU BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4.2023

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4/2023
Đã được phát hành
CHỦ ĐỀ CỦA NĂM 2023: ĐẦU TƯ VÀO NƯỚC TRỜI
Và Chủ đề của Quý 4/2023: ĐẦU TƯ CHO HỘI THÁNH 

 • Tháng 10: QUẢN TRỊ HỘI THÁNH
 • Tháng 11: PHỤC VỤ THA NHÂN
 • Tháng 12: ĐÀO TẠO NGƯỜI TIẾP NỐI

Như một con cái Chúa đã viết: “Quyển sách nhỏ này, dễ học, dễ hiểu, thật bổ ích cho việc học Kinh hánh mỗi ngày. Càng học Lời Chúa, tôi càng biết mình cần Chúa nhiều hơn, sẵn sàng đón nhận những công việc Chúa giao cho và bằng lòng phục vụ Chúa cho đến cuối đời…” Cảm tạ ơn Chúa.

Xin Chúa cũng làm cho mỗi con dân Chúa có tâm tình như vậy.

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4/2023
Đã có ở các Phòng sách Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội
Giá 12.000đ

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com
Web: www.httlvn.org

source

Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Chi Hội Phước Long – Bình Phước.


HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 23-24/01/2014 tại nhà thờ Tin Lành Phước Long – Bình Phước. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội đã tổ chức kỳ bồi dưỡng cho Giáo viên Trường Chúa nhật cho 48 Hội Thánh trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước, trực thuộc Chi Hội Phước Long – Bình Phước.

 

 

Phụ trách giảng dạy trong kỳ huấn luyện này là Mục sư nhiệm chức Nguyễn Đình Tín, thư ký Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội. Tham dự chương trình có Mục sư Quản nhiệm và quý đầy tớ Chúa trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và 146 học viên là những Chấp sự và giáo viên TCN trong các Hội Thánh. 

 

Sau khi MSQN cầu nguyện khai mạc, MSNC Nguyễn Đình Tín dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 1:1-6 với đề tài: “Sống Với Lời Chúa” để khích lệ các giáo viên TCN siêng năng học hỏi Lời Ngài, hầu có thể nuôi mình và giúp đỡ người khác. Nội dung giảng dạy trong kỳ này là “10 Bước Chuẩn Bị Hướng Dẫn Trường Chúa Nhật”. Cám ơn Chúa, qua hai ngày học các giáo viên Trường Chúa nhật đã có cơ hội được học Lời Chúa, biết cách tổ chức lớp Trường Chúa nhật để việc dạy và học hiệu quả.

 

Qua hai ngày tham dự, các học viên cam kết sẽ chuyển đổi phương pháp “độc thoại” quen thuộc thành phương pháp “thảo luận”, để việc dạy và học TCN thật sự cuốn hút con dân Chúa tham dự. Đây là một bước vừa mới vừa thách thức các giáo viên TCN nhưng với quyết tâm, các giáo viên TCN sẽ trở về Hội Thánh nhà áp dụng trong việc hướng dẫn bài học cho các lớp.

 

Cũng xin nói thêm là để có thể tập trung các giáo viên của 48 Hội Thánh về học trong kỳ này là việc khó. Nhiều người phải đi xa đến 70km mới tới được với lớp học, nhưng với tinh thần khát khao, yêu mến Lời Chúa và công việc nhà Ngài, cũng như ước ao được tiến bộ hơn trong việc dạy đạo thì các giáo viên cũng không quản ngại khó khăn. Bên cạnh đó, quý tôi tớ Chúa và Ban Tổ chức cũng đã nhiệt tình giúp đỡ cho khóa học được thuận lợi hơn.

 

Xin quý tôi tớ của Chúa và quý con cái Chúa tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho các Hội Thánh tại Phước Long để công việc Chúa được phát triển và danh Chúa được nhiều người biết đến.

 

 

CTV. MS Druôt

 

 

Một số hình ảnh của chương trình

 

source