ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC đã phát hành Kinh Thánh Hằng Ngày quý 4/2022. Nội dung trong quý 4 gồm:

  • Tháng 10: KỶ LUẬT TRONG SỰ VÂNG PHỤC
  • Tháng 11: KỶ LUẬT TRONG SỰ TẠ ƠN
  • Tháng 12: KỶ LUẬT TRONG SỰ DÂNG HIẾN

Tạ ơn Chúa số tín hữu trong các Hội Thánh đã tham gia đọc Kinh Thánh Hằng ngày càng ngày càng thêm lên. Xin tiếp tục cầu nguyện Chúa cảm động nhiều con cái Chúa nào chưa đọc Kinh Thánh Hằng Ngày sẽ tham gia để nuôi dưỡng phần tâm linh.

Để biết từng chi tiết xin đăng ký ngay cho mình một cuốn Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày. Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *