Skip to content

Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 1/ 2023

Trọn năm 2023 Hội Thánh sẽ đọc KINH THÁNH HẰNG NGÀY với chủ đề lớn ĐẦU TƯ VÀO NƯỚC TRỜI.

ĐẦU TƯ CHO CÁ NHÂN

– Tháng 1      Học hỏi Lời Chúa

– Tháng 2      Tương Giao với Chúa

– Tháng 3      Nếp sống Cơ Đốc