• Thức ăn thuộc linh không thể thiếu;
  • Chuẩn bị cho năm mới;
  • Đọc và học Lời Chúa để trang bị thờ phượng và hầu việc Chúa thích ứng với hoàn cảnh mới;
  • Mỗi ngày học một chút, đời sống tâm linh lớn lên một chút.

Có ở các phòng sách UB Cơ Đốc Giáo Dục:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.