HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã tổ chức huấn luyện chấp sự cho các Hội Thánh trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

 

Trong hai ngày 17-18/3/2012 vừa qua, Uỷ Ban CDGD/TLH đã cử Mục sư Nguyễn Tờn làm giảng viên cho khóa học. Khóa học lần nầy học viên được trang bị chuyên đề Kỹ Năng Chấp Sự. Khoảng 274 học viên tham dự (từ 45 Hội Thánh trong khu vực Bù Đăng).

 

Lớp học rất được khích lệ khi học môn học nầy, đồng thời các học viên cũng được trang bị những kỹ năng để trở về Hội Thánh hầu việc Chúa tốt hơn.

 

Cảm ơn Chúa, hiện nay các Hội Thánh trong tỉnh Bình Phước có nhiều cơ hội để trang bị cho các chấp sự. Như vậy một thời gian không xa nữa, những gì được học hỏi sẽ giúp cho Ban Chấp sự ở mỗi Hội Thánh có thể hướng dẫn tín hữu, phục vụ Chúa đúng đường lối của Hội Thánh.

 

Ước ao của các chấp sự là cứ tiếp tục được trang bị, nâng cao kiến thức hầu chu toàn trong chức vụ càng hơn.

 

Hình ảnh ghi nhận từ lớp học:

 

1

Giáo viên chụp hình lưu niệm

 

2

3

Quang cảnh

 

4

Học viên chụp hình lưu niệm

 

CTV. ND

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *