Bài học Kinh Tháng hàng ngày quý III -2022

ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC đã phát hành Kinh Thánh Hằng Ngày quý 3/2022. Nội dung trong quý 3 gồm:

 • Tháng 7: KỶ LUẬT TRONG SỰ CHIA SẺ NIỀM TIN – Để biết tầm quan trọng của Kỷ luật trong sự Chia Sẻ Niềm Tin như thế nào
 • Tháng 8: KỶ LUẬT TRONG NẾP SỐNG GIẢN DỊ – Cần có sự khôn ngoan và năng lực để ưu tiên theo đuổi giá trị vĩnh cửu nơi Thiên quốc hơn là vật chất thế gian qua nếp sống giản dị.
 • Tháng 9: KỶ LUẬT TRONG SỰ TĨNH NGUYỆN – Con dân Chúa chỉ tìm được sự bình an vui thỏa và phước hạnh khi bền lòng giữ kỷ luật trong giờ tĩnh nguyện

Để biết từng chi tiết xin đăng ký ngay cho mình một cuốn Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày. Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com
Website: sachcodocgiaoduc.net

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý II/2022

QUÍ 2/2022 VỚI CHỦ ĐỀ:

THÁNG 4: KỲ LUẬT TRONG SỰ HỌC HỎI

THÁNG 5: KỶ LUẬT TRONG SỰ PHỤC VỤ

THÁNG 6: KỶ LUẬT TRONG SỰ THÔNG CÔNG

 • Thức ăn thuộc linh không thể thiếu;
 • Đọc và học Lời Chúa để trang bị thờ phượng và hầu việc Chúa thích ứng với hoàn cảnh mới;
 • Mỗi ngày học một chút, đời sống tâm linh lớn lên một chút.

Xin liên lạc với các phòng sách UB Cơ Đốc Giáo Dục TLH:

Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM

ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

 

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM

ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

 

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang

ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

 

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

 

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ

ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

 

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:

ĐT: 091-821-8152

Email:  uybancdgd@gmail.com

Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý I/2022

 • Thức ăn thuộc linh không thể thiếu;
 • Chuẩn bị cho năm mới;
 • Đọc và học Lời Chúa để trang bị thờ phượng và hầu việc Chúa thích ứng với hoàn cảnh mới;
 • Mỗi ngày học một chút, đời sống tâm linh lớn lên một chút.

Có ở các phòng sách UB Cơ Đốc Giáo Dục:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

Bài học Kinh Tháng hàng ngày tháng 10-2021

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY
THÁNG 10, 2021

 • Giới thiệu Chủ đề năm 2021
 • Lịch đọc Kinh Thánh trong ba năm
 • Giới thiệu Chủ đề tháng Mười
 • Tiết Độ

v.v..