SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng cung cấp những văn phẩm Cơ Đốc: có giá trị, trung thành với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Với mục đích là trang bị cho mỗi tín hữu Việt Nam  Lời Chúa, giúp đỡcho việc tăng trưởng thuộc linh, mở rộng vương quôc của Đức Chúa Trời.

 

CỬA HÀNG

CÁC ĐẦU SÁCH HIỆN CÓ TẠI CÁC CƠ SỞ

Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý.
II Ti-MÔ-THÊ 2:15 (TTHĐ)
  • Trường Chúa Nhật
  • Kinh Thánh, Thánh Ca
  • Truyền giáo
  • Bồi Linh
  • Bài học KT
  • Tham khảo
ĐĂNG KÝ VĂN PHẨM CƠ ĐỐC
Điện thoại: 091-821-8152 Email:  uybancdgd@gmail.com Email:nguyendinhtin52@gmail.com Website: sachcodocgiaoduc.net
VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588; 090- 536- 3653

Cơ Sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588; 090- 536- 3653

Nha Trang
30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200; 091-234-2705

TP. Đà Nẵng
270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757; 090-381-2483

TP. Cần Thơ
87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383