Skip to content

Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH đã phát hành Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023. Với chủ đề: Đầu Tư Cho Gia Đình

  • NUÔI DƯỠNG HÔN NHÂN
  • XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH
  • NUÔI DẠY CON CHÁU
  • QUẢN LÝ TÀI CHÁNH

Ước mong quý Hội Thánh tham gia cùng HỌC LỜI CHÚA và cũng giới thiệu cho các tín hữu khác cùng ĐỌC và HỌC.

Giá tiền mỗi cuốn UB CDGD TLH đã hỗ trợ chỉ có 12.000đ.