Ngày 25/2/2011 Ms Nguyễn Ngọc Thanh, Nhân sự đại diện của tỉnh Bình Dương đã hiệp với các Quản nhiệm HT trong tỉnh để tổ chức chương trình bồi dưỡng, huấn luyện chấp sự. Địa điểm tại nhà thờ Tin Lành Thủ Dầu Một do MS Trần Văn Hiền Quản nhiệm HT. Có 50 người tham dự trong số 5 Hội Thánhvới chủ đề: Cách Học Kinh Thánh (phần I) do MS Nguyễn Lâm Hương trong Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục /TLH phụ trách.

Có một điểm rất khích lệ trong tỉnh Bình Dương, đó là quý tôi tớ Chúa, quý chấp sự đồng ý tự đóng góp chi phí ăn uống cho ngày huấn luyện thay vì vẫn nhận sự hỗ trợ của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH.

Cảm ơn Chúa lại cho thêm một cơ hội nữa, các tôi con Chúađược học hỏi và trang bị những kỹ năng để hầu việc Chúa có kết quả nhiều hơn.

 

Hình lưu niệm các Chấp Sự tỉnh Bình Dương

TTV. TDMsource

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *