HTTLVN.ORG – Vào hai ngày 26-27/06/2024, tại cơ sở 32 Lê Thành Phương, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình bồi dưỡng giáo viên Trường Chúa nhật dành cho các Hội Thánh trong tỉnh. Có khoảng 150 giáo viên Trường Chúa nhật về tham dự. 


Quang cảnh

Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Trưởng ban và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; hai vị diễn giả cho chương trình huấn luyện: Mục sư Trần Thanh Dũng và Mục sư Nguyễn Đình Tín; cùng một số giáo phẩm trong tỉnh.


MS Nguyễn Châu Hải, UV BĐD, chào mừng và cầu nguyện đặc biệt cho chương trình

Chương trình bắt đầu với sự thờ phượng Chúa và lời tâm tình của Mục sư Trần Thanh Dũng với chủ đề “Tâm Tình Người Giảng Dạy Lời Chúa” nương trên Lời Chúa trong Công Vụ 18:18-28. Tâm tình của Phao-lô: phục vụ âm thầm, hy sinh không kể công. Tâm tình của A-bô-lô: khiêm nhường, chịu khó trang bị và giảng dạy kỹ càng. Tâm tình của A-qui-la và Bê-rít-sin: tốt bụng và nâng đỡ người khác. Qua những tấm gương đó khích lệ các giáo viên trong việc trang bị và giảng dạy Lời Chúa.


MS Trần Thanh Dũng chia sẻ Lời Chúa

Trong chương trình Huấn luyện, Mục sư Nguyễn Đình Tín giúp các giáo viên thấy rõ mục tiêu của Cơ Đốc Giáo Dục, mục tiêu của giáo viên và vai trò của giáo viên. Mục sư Nguyễn Đình Tín cũng dùng Lời Chúa trong E-xơ-ra 7:6-10 để chia sẻ tâm tình của người dạy dỗ Lời Chúa sẽ được Chúa phù trợ, được tin cậy, và sẽ được kết quả.


MS Nguyễn Đình Tín chia sẻ tâm tình

Trong chương trình huấn luyện các giáo viên Trường Chúa nhật được học phương pháp học Kinh Thánh theo phương pháp Quy nạp: Quan sát – Giải thích – Áp dụng. Các giáo viên Trường Chúa nhật còn có cơ hội thực hành lập dàn ý để có thể chia sẻ một phân đoạn Kinh Thánh.


Các giáo viên Trường Chúa nhật cầu nguyện cảm tạ Chúa sau gần hai ngày được học, được khích lệ, được trang bị những điều cần thiết để trở về tiếp tục trong công tác hầu việc Chúa đem Lời Chúa đến cho con cái Chúa.

Chương trình kết thúc lúc 11g ngày 27/06/2024 trong niềm vui và sự khích lệ trong sự hầu việc Chúa.

TTV. MSNC Phan Thanh Quang

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *