HTTLVN.ORG – Ngày1-2/02/2012 tại Kontum, MS Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện Tỉnh Kontum đã đứng ra tổ chức khoá bồi dưỡng chấp sự tỉnh Kontum. Địa điểm được tổ chức tại HT Dăk Ruồng Thôn 9, xã Dăk Ruồng Huyện Kon Rẫy.

 

Có được 25 Chấp sự tham dự khoá Bồi dưỡng nầy. Tạ ơn Chúa đã dùng hai đầy tớ Chúa là MS Nguyễn Ngọc Thuận, Uỷ viên CDGD Tổng Liên hội và MS Nguyễn Lâm Hương hướng dẫn, dạy dỗ trong hai ngày. Đây cũng là lần đầu tiên được tổ chức chương trình bồi dưỡng cho các chấp sự tại tỉnh Kontum.

 

Xin cầu nguyện cho MS Phạm Hồng Liêm, các tôi tớ Chúa và các chấp sự trong các HT tại tỉnh Kontum được ơn Chúa để gây dựng, mở mang công việc Chúa, truyền giảng Tin Lành cho các dân tộc ít người vẫn còn nhiều nơi chưa được rao giảng.

 

1

2

Các chấp sự đang học về thánh chức chấp sự

 

3

Địa điểm bồi dưỡng chấp sự tại Dăk Ruồng – Kontum

 

 

 

CTV. ND

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *