Lu-ca 2 hai lần mô tả Chúa Giê-xu trong tuổi thiếu nhi: “Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài” (Lu-ca 2:40); “Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:52).
Lớn lên, và mạnh mẽ, thân hình càng lớn… là trưởng thành về phương diện thể chất.
Khôn ngoan càng thêm, đầy dẫy sự khôn ngoan... là trưởng thành về phương diện tâm trí.
Ơn Đức Chúa Trời ngự trên, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời là trưởng thành về phương diện tâm linh.
Càng được đẹp lòng người ta là trưởng thành về phương diện tâm tính, tình cảm.
Thiếu nhi có mối liên hệ với gia đình, được gia đình nuôi nấng, dạy dỗ. Trong mối liên hệ với xã hội, thiếu nhi là học trò, là công dân tương lai. Trong Hội Thánh, thiếu nhi là tương lai của Hội Thánh. Trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, Ngài tái sinh thiếu nhi, Thánh Linh ngự trên thiếu nhi, thay đổi đời sống thiếu nhi.

Cũng giống như mọi người, thay đổi phải bắt đầu từ tâm linh. Tâm linh được thay đổi phải dẫn đến những thay đổi khác trong đời sống: thay đổi về phương diện thể chất, thay đổi về phương diện tâm trí, thay đổi về phương diện tình cảm và thay đổi trong mối liên hệ xã hội.
Với chủ đề THAY ĐỔI, chương trình học Kinh Thánh gồm sáu bài học xoay quanh năm phương diện của thiếu nhi: Tâm linh, thân thể, tâm trí, tình cảm và tánh tình.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ THAY ĐỔI
BÀI 1: TÂM LINH ĐƯỢC THAY ĐỔI
BÀI 2: THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ
BÀI 3: TRÍ TUỆ PHẢI TRAU DỒI
BÀI 4: TÌNH CẢM THEO LỜI CHÚA
BÀI 5: TÁNH TÌNH THẬT TUYỆT VỜI

Tuỳ số lượng học viên và số giáo viên, tuỳ cơ sở vật chất, một buổi dạy Kinh Thánh có thể theo trình tự các tiết mục hoặc thực hiện ở những góc (hoặc khu vực) khác nhau.

+ Có nơi sắp xếp các tiết mục: Tập hát, cầu nguyện, kể chuyện Kinh Thánh, trò chơi, giải khát, câu Kinh Thánh ghi nhớ, làm thủ công, đọc sách, chia nhóm chuyện trò…

+ Có nơi chia ra các góc gồm: góc âm nhạc (tập hát, thờ phượng), góc kể chuyện Kinh Thánh (dạy bài), góc trò chơi, góc khéo tay, góc chuyện trò (tập nói 5K, 5T, chia sẻ về Những Tấm Lòng, về những điều học được…), góc đọc sách, góc ghi nhớ (học câu Kinh Thánh ghi nhớ, góc ẩm thực (giải khát), góc đổi quà…

Trong hoàn cảnh hiện nay, việc dạy Kinh Thánh Mùa Hè nên đổi lại là Kinh Thánh Bốn Mùa. Hoàn cảnh thay đổi nên thời điểm dạy Kinh Thánh cũng thay đổi. Chỉ có Chúa Giê-xu và Lời của Ngài không bao giờ thay đổi. Hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời, Chúa Cứu Thế Giê-xu không bao giờ thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8 – KTHĐ) Trời đất sẽ tiêu tan nhưng lời Ta vẫn còn mãi mãi. (Ma-thi-ơ 24:35 – KTHĐ)