Sách Thánh Kinh Khảo Cổ Nhập Môn (An Introduction to Biblical Archaeology) tiên khởi được viết bằng tiếng Ðức và sau đó được Birgit Mänz-Davies chuyển ngữ sang tiếng Anh dưới sự giám sát của tác giả. Phiên bản Việt Ngữ này có mục đích khiêm tốn giúp độc giả, và đặc biệt là các sinh viên Việt Nam tại các trường Thánh Kinh hoặc chủng viện, khi có cơ hội tham khảo, có thể thâu nhận dễ dàng và nhanh chóng những kiến thức căn bản của Thánh Kinh khảo cổ trong việc nghiên cứu Thánh Kinh. Ngoài ra, phiên bản Việt Ngữ này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu giáo khoa cho môn ‘Thánh Kinh Khảo Cổ Nhập Môn’ tại các trường Thánh Kinh và chủng viện, song song với các tài liệu giáo khoa khác bằng Anh Ngữ.

 

Theo nhận định của tác giả của sách này trong chương ‘Ðịnh Nghĩa và Mục Ðích’, nhiệm vụ của Thánh Kinh Khảo Cổ Học là ‘căn cứ vào nội dung của Thánh Kinh và các cổ vật đã được phát hiện để cung cấp một bản tường trình đầy đủ về toàn diện bối cảnh, thể chế và phong tục tập quán trong xã hội và đời sống tôn giáo của người Y-sơ-ra-ên cổ đại’ (R. Kittel).

 

Chúng tôi đã cẩn trọng chuyển ngữ sang tiếng Việt với thuật ngữ chuyên môn mới mẻ trong các lĩnh vực khảo cổ, lịch sử và địa dư, dùng các địa danh tương ứng trong quyển Thánh Kinh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Bản Dịch Truyền Thống, năm 1926). Tuy nhiên, phiên bản Việt Ngữ đầu tiên này chắc chắn vẫn còn nhiều khiếm khuyết vì sự mới mẻ của thuật ngữ trong lãnh vực khảo cổ và vì tính cách sinh động của tiếng Việt Nam.

 

Những phần thư mục (bibliographies) trong các chương sách được giữ theo nguyên ngữ trong phiên bản Anh Ngữ để giúp độc giả dễ dàng tham khảo tư liệu rộng rãi khi cần.

 

Mong rằng phiên bản Việt Ngữ này sẽ là bước mở đầu để những tác phẩm hữu ích và quan trọng khác trong lãnh vực khảo cổ sẽ tiếp tục được chuyển ngữ sang tiếng Việt Nam, hầu giúp độc giả có cơ hội tiếp cận với môn học quan thiết này trong mục đích hỗ trợ việc nghiên cứu Thánh Kinh.

– Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa, Ed.D. –