Trước Khi Bạn Nói Tôi Bằng Lòng

Before You Say “I DO”

Hôn nhân có phải trong tâm trí bạn, bạn đã tìm thấy “một nữa kia chưa”? Quyển câm nang này là công cụ hữu ích được biên soạn để củng cố mối quan hệ yêu đương của bạn và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần cho các cuộc hẹn hò thêm vui vẻ và chu đáo cho định hướng hôn nhân thánh, quyển sách bao gồm:

  • Kinh thánh dạy gì về hôn nhân?
  • Điều gì khiến bạn cảm thấy được yêu?
  • Làm thế nào để bạn xử lý xung đột?
  • Bạn có dự định có con không? Tại sao hoặc tại sao không?
  • Ưu tiên của bạn khi nói đến tiền là gì?

Được đúc kết từ nhiều năm hội thảo và tư vấn tiền hôn nhân, những câu hỏi sâu sắc này sẽ giúp hai bạn xây dựng một tương lai vững chắc cùng nhau. Với Chúa Giê-xu là nền tảng của bạn, người bạn đời của bạn và bạn có thể tạo nên một cuộc hôn nhân thành công và đầy yêu thương.