Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc

120.000

Là Cơ Đốc nhân, những người đã chạy đến cùng Đức Chúa Trời, tin nơi Chúa Giê-xu và được ban cho Đức Thánh Linh, chúng ta được kêu gọi phải trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Đức Thánh Linh sống trong chúng ta và khiến chúng ta đeo đuổi một đời sống thánh khiết. Nhưng chúng ta sẽ đeo đuổi sự thánh khiết như thế nào, và làm sao để trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời?

 

Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc sẽ cung ứng cho chúng ta câu trả lời cũng như những hướng dẫn thực tiễn về phương cách rèn luyện nếp sống tâm linh để hướng đến một nếp sống tin kính.

 

Con đường duy nhất dẫn đến sự tin kính và trưởng thành Cơ Đốc là thông qua việc luyện tập kỷ luật thuộc linh. Đức Chúa Trời kêu gọi và đòi hỏi những người theo Ngài bước vào sự rèn luyện này với tinh thần vui thích và nếm biết niềm vui, phước hạnh của nếp sống kỷ luật, không phải vì ép buộc, gánh nặng.

 

Phiên bản sách điện từ (ebook)https://play.google.com/store/books/details?id=JEADEAAAQBAJ

 

— Văn Phẩm Hạt Giống —

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *