Truyền Giáo Thế Giới

90.000

Trong sự phát triển Hội Thánh, Nhà in Tin Lành, Phòng sách Tin Lành đã góp phần rất nhiều trong việc dịch thuật, phổ biến sách vở để làm phong phú hơn trong sự nghiên cứu về giáo lý, thần học trong Kinh Thánh. Nhưng rất tiếc từ sau năm 1975, công tác này đã không còn tiếp tục như trước trong khi Hội Thánh lại phát triển rất nhiều, cho nên nhu cầu về lãnh vực này lại càng cần thiết hơn, nhất là nhu cầu trong việc huấn luyện, đào tạo, trong đó có thư viện của Viện Thánh kinh Thần học.
Để đáp ứng nhu cầu trên, Viện Thánh kinh Thần học đã cử một Ban Dịch thuật của Viện để chuyển ngữ những sách có cần cho sinh viên trong việc nghiên cứu, học hỏi, bởi những sách bằng Tiếng Việt hiện đang thiếu rất nhiều.
Vì vậy, Quyển “Giới thiệu Truyền giáo thế giới” của Scott Moreau, Gary R. Corwin, Gary B. Mc Gee được Ban Dịch thuật của Viện Thánh Kinh Thần học dịch và phát hành với mục đích đó
Giới thiệu Truyền giáo thế giới là quyển sách mang tính giáo khoa, giới thiệu tổng quát về công tác truyền giáo đương đại. Nội dung gồm 5 phần: Phần một nghiên cứu Truyền giáo trong Kinh Thánh; phần hai nghiên cứu Truyền giáo trong lịch sử ; phần ba nghiên cứu Truyền giáo trong tư cách ứng viên hay giáo sĩ; phần bốn nghiên cứu truyền giáo trong vai trò của người được sai đi và người sai đi và phần năm bàn đến những thách thức mà Truyền giáo đương đại phải đối diện.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Truyền Giáo Thế Giới”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *