UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý II/2024


TÓM TẮT CHỦ ĐỀ KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ II/2024

– THÁNG 04/2024
VƯỢT QUA NHỮNG THÁCH THỨC TRONG HÔN NHÂN

Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho con người gồm 3 điều:
1. Có bạn đồng hành
2. Duy trì nòi giống
3. Có trách nhiệm liên đới

Hôn nhân là sự cam kết Với nhau – Với Chúa – Với Hội Thánh

Hôn nhân không nhằm chỉ xây dựng hạnh phúc mà còn làm vinh hiển cho Chúa.
Để vượt qua những thách thức trong hôn nhân, Cơ Đốc nhân cần áp dụng NGUYÊN TẮC KINH THÁNH.
Nguyên tắc đó nằm trong những bài học Kinh Thánh hằng ngày tháng 04/2024.

_________________
– THÁNG 05/2024
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG VIỆC NUÔI DẠY CON

Con cháu là phần thưởng và là cơ nghiệp vô giá Đức Chúa Trời ban cho
Thách thức nuôi dạy con cái đến từ nhiều phương diện:

 Từ xã hội
 Từ Gia đình
 Từ Hội Thánh

Bí quyết để vượt qua THÁCH THỨC nuôi dạy con cái là:

 Học Lời Chúa
 Sống với Lời Chúa

Cách thức như thế nào thì trong Tháng 05/2024 sẽ chỉ rõ.
Những bài học này sẽ giúp ông bà, cha mẹ thấy:

 Thiếu sót trách nhiệm
 Phương cách hữu hiệu để nuôi dạy con cháu

_________________
– THÁNG 06/2024
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG MỐI LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
Cơ Đốc nhân phải đối diện với nhiều thách thức trong mối liên hệ với

 Ông bà, Cha mẹ, anh chị em, bà con
 Cách đối xử – làm tròn đạo hiếu

Kinh Thánh cho nhiều tấm gương để học hỏi:

 Mối liên hệ
 Xung đột về quyền lợi
 Mối ganh tị trong anh chị em
 Sự oán thù trong anh em
 Cách giải quyết theo từng tính huống

Chúng ta chỉ có thể vượt qua thách thức trong MỐI LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
Nhờ học Lời Chúa mỗi ngày trong tháng 06/2024 để chúng ta có năng lực vượt qua mọi nan đề trong gia đình../

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705
270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com
_________________
Web: www.httlvn.org

source

UB.CĐGD: Giới Thiệu Sách Học Kinh Thánh Thư Phi-líp Của Mục Sư Nguyễn Thỉ


HỌC KINH THÁNH THƯ PHI-LÍP Của Mục sư Nguyễn Thỉ

Bài học Kinh Thánh này nhằm hướng dẫn quý vị:
1. Phân tích bản văn
2. Giải thích ý nghĩa
3. Tìm bài học áp dụng

Tài liệu này có thể dùng học Kinh Thánh cá nhân hay cho Ban ngành tùy theo nhu cầu mà phân chia thì giờ học.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105).

Giá bìa 20.000đ

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Sách “Thần Học Cơ Đốc Giáo” của Millard J. Erickson


THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO (đã tái bản) – Của Millard J. Erickson

Nghiên cứu Thần Học là: Nghiên cứu Kinh Thánh, Lịch sử, Giáo lý
THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO bao gồm:
– Thần Học Kinh Thánh
– Thần học Lịch sử
– Thần Học Hệ thống
– Thần Học Triết lý

THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO Là học về Kinh Thánh, về Đức Chúa Trời, về Con người, về Tội lỗi, về Đấng Christ, về Sự Cứu Rỗi, về Hội Thánh, về Sự Cuối Cùng.

– Có Tập 1 & Tập 2
– Giá trọn bộ 350.000đ

Tập 1

Tập 2

Bìa sau

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:
VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com
_________________
Web: www.httlvn.org

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 3/2023


Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH đã phát hành Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 3/2023.

 • THÁNG 7: NUÔI DẠY CON CÁI
 • THÁNG 8: QUẢN LÝ TÀI CHÁNH
                   ĐẦU TƯ CHO HỘI THÁNH
 • THÁNG 9: TRUYỀN ĐẠO VÀ DẠY ĐẠO

Ước mong quý Hội Thánh tham gia cùng HỌC LỜI CHÚA và cũng giới thiệu cho các tín hữu khác cùng ĐỌC và HỌC.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý I/2024


ỦY Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội
Mới phát hành KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ I.2024
Trong năm 2024, Hội Thánh sẽ học với chủ đề:

VƯỢT QUA THÁCH THỨC
– Trong Quí I.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
o Tháng 1: Những Thách Thức Đức Tin
o Tháng 2: Những Thách Thức khi Ngã Lòng
o Tháng 3: Những Thách Thức Trong Kỷ Luật Tâm Linh

– Trong Quí II.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

– Trong Quí III.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

– Trong Quí IV.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

Xin Hội Thánh liên lạc với các phòng sách để đăng ký mua và nhận sách.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com
Web: www.httlvn.org

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023


Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH đã phát hành Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023. Với chủ đề: Đầu Tư Cho Gia Đình

 • NUÔI DƯỠNG HÔN NHÂN
 • XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH
 • NUÔI DẠY CON CHÁU
 • QUẢN LÝ TÀI CHÁNH

Ước mong quý Hội Thánh tham gia cùng HỌC LỜI CHÚA và cũng giới thiệu cho các tín hữu khác cùng ĐỌC và HỌC.

Giá tiền mỗi cuốn UB CDGD TLH đã hỗ trợ chỉ có 12.000đ.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD – GIỚI THIỆU BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT – Tiếng Gọi Trung Tín (I & II)


TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (I)
Là Bộ bài học Trường Chúa Nhật trọn năm với một nội dung vô cùng phong phú:

– Những bài học về cuộc đời của Gióp
– Những bài học thực tế trong sách Truyền Đạo, Nhã Ca, Ê-xơ-tê
– Con đường dẫn đến sự chết – Học gương của Chúa Giê-xu trong giai đoạn khổ nạn
– Những bài học thực tế cho cuộc sống ngày nay
– Đi theo Tiếng gọi Trung Tín cho đến cuối cùng

TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (I)

– Tập 1 Gồm 25 bài
– Có phần Phụ lục: PHƯƠNG PHÁP HỌC KINH THÁNH QUY NẠP
– Tập Giáo Viên 30.000đ (đã hỗ trợ)
– Tập Học viên 20.000đ (đã hỗ trợ)

 

TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (II)

– Những bài học Giữ vững niềm Tin Trong Chúa
– Hiểu Mục đích Sáng Tạo của Đức Chúa Trời
– Để chúng ta có một cái nhìn mới:  o Từ thuở khai thiên lập địa
o Qua lịch sử dân Chúa
o Đến chúng ta ngày nay

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD – Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Sách Hê-bơ-rơ Của Mục Sư Nguyễn Thỉ


BÀI HỌC KINH THÁNH SÁCH HÊ-BƠ-RƠ Của Mục Sư Nguyễn Thỉ

Trong bài học Kinh Thánh SÁCH HÊ-BƠ-RƠ
Nhằm hướng dẫn chúng ta:
1. Phân tích bản văn
2. Giải thích ý nghĩa
3. Tìm bài học áp dụng

Tài liệu này gồm phần câu hỏi hướng dẫn và phần chú giải để học Kinh Thánh cá nhân hay học với nhóm nhỏ.

Giá bìa là 30.000đ có trợ giá.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Sách Trường Chúa Nhật Dành Cho Thiếu Niên (Tập 5)


TRƯỜNG CHÚA NHẬT cho THIẾU NIÊN TẬP 5 GỒM CÓ:

ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẤNG TÔI YÊU MẾN
I. ĐỨC CHÚA TRỜI
II. CAM KẾT PHỤC VỤ
III. TÌM KIẾM Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

YÊU MÌNH VÀ YÊU NHAU
I. NHẬN THỨC BẢN THÂN
II. GIỚI TÍNH
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI CHO HÔN NHÂN
IV. MỐI LIÊN HỆ NAM NỮ

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:
VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com
_________________
Web: www.httlvn.org

source

UB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 4/2023


ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
GIỚI THIỆU BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4.2023

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4/2023
Đã được phát hành
CHỦ ĐỀ CỦA NĂM 2023: ĐẦU TƯ VÀO NƯỚC TRỜI
Và Chủ đề của Quý 4/2023: ĐẦU TƯ CHO HỘI THÁNH 

 • Tháng 10: QUẢN TRỊ HỘI THÁNH
 • Tháng 11: PHỤC VỤ THA NHÂN
 • Tháng 12: ĐÀO TẠO NGƯỜI TIẾP NỐI

Như một con cái Chúa đã viết: “Quyển sách nhỏ này, dễ học, dễ hiểu, thật bổ ích cho việc học Kinh hánh mỗi ngày. Càng học Lời Chúa, tôi càng biết mình cần Chúa nhiều hơn, sẵn sàng đón nhận những công việc Chúa giao cho và bằng lòng phục vụ Chúa cho đến cuối đời…” Cảm tạ ơn Chúa.

Xin Chúa cũng làm cho mỗi con dân Chúa có tâm tình như vậy.

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 4/2023
Đã có ở các Phòng sách Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội
Giá 12.000đ

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com
Web: www.httlvn.org

source