SÁCH CHỨNG ĐẠO HIỆN ĐANG CÓ TẠI PHÒNG SÁCH CĐGD:

– Tin Lành Cho Người Việt Nam

– Tình Yêu nào?

– Bảy Điều Cần Nhất Trên Đời

– Về Đâu

– Tin Lành là gì?

– Bức Tranh Đời Người

– Bạn Thật Sống?

– Nếu Không Có Thượng Đế

Kính thưa quý tôi con Chúa, do giá giấy và công in tăng rất nhiều trong mấy tháng qua, UBCĐGD không đủ khả năng để bù lỗ, nên từ ngày 01/6/2011, giá các sách chứng đạo sau đây sẽ tăng lên 2.000đ/cuốn. Kính thông báo đến quý tôi con Chúa, và mong tiếp tục cùng hợp tác với UBCĐGD góp phần rao truyền sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với đồng bào.

TP.HCM, ngày 20.6.2011

VP.CĐGD

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *