ỦY Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội
Mới phát hành KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ I.2024
Trong năm 2024, Hội Thánh sẽ học với chủ đề:

VƯỢT QUA THÁCH THỨC
– Trong Quí I.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
o Tháng 1: Những Thách Thức Đức Tin
o Tháng 2: Những Thách Thức khi Ngã Lòng
o Tháng 3: Những Thách Thức Trong Kỷ Luật Tâm Linh

– Trong Quí II.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

– Trong Quí III.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

– Trong Quí IV.2024:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

Xin Hội Thánh liên lạc với các phòng sách để đăng ký mua và nhận sách.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com
Web: www.httlvn.org

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *