TÓM TẮT CHỦ ĐỀ KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ II/2024

– THÁNG 04/2024
VƯỢT QUA NHỮNG THÁCH THỨC TRONG HÔN NHÂN

Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho con người gồm 3 điều:
1. Có bạn đồng hành
2. Duy trì nòi giống
3. Có trách nhiệm liên đới

Hôn nhân là sự cam kết Với nhau – Với Chúa – Với Hội Thánh

Hôn nhân không nhằm chỉ xây dựng hạnh phúc mà còn làm vinh hiển cho Chúa.
Để vượt qua những thách thức trong hôn nhân, Cơ Đốc nhân cần áp dụng NGUYÊN TẮC KINH THÁNH.
Nguyên tắc đó nằm trong những bài học Kinh Thánh hằng ngày tháng 04/2024.

_________________
– THÁNG 05/2024
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG VIỆC NUÔI DẠY CON

Con cháu là phần thưởng và là cơ nghiệp vô giá Đức Chúa Trời ban cho
Thách thức nuôi dạy con cái đến từ nhiều phương diện:

 Từ xã hội
 Từ Gia đình
 Từ Hội Thánh

Bí quyết để vượt qua THÁCH THỨC nuôi dạy con cái là:

 Học Lời Chúa
 Sống với Lời Chúa

Cách thức như thế nào thì trong Tháng 05/2024 sẽ chỉ rõ.
Những bài học này sẽ giúp ông bà, cha mẹ thấy:

 Thiếu sót trách nhiệm
 Phương cách hữu hiệu để nuôi dạy con cháu

_________________
– THÁNG 06/2024
VƯỢT QUA THÁCH THỨC TRONG MỐI LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
Cơ Đốc nhân phải đối diện với nhiều thách thức trong mối liên hệ với

 Ông bà, Cha mẹ, anh chị em, bà con
 Cách đối xử – làm tròn đạo hiếu

Kinh Thánh cho nhiều tấm gương để học hỏi:

 Mối liên hệ
 Xung đột về quyền lợi
 Mối ganh tị trong anh chị em
 Sự oán thù trong anh em
 Cách giải quyết theo từng tính huống

Chúng ta chỉ có thể vượt qua thách thức trong MỐI LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
Nhờ học Lời Chúa mỗi ngày trong tháng 06/2024 để chúng ta có năng lực vượt qua mọi nan đề trong gia đình../

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

VP. Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705
270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com
_________________
Web: www.httlvn.org

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *