TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (I)
Là Bộ bài học Trường Chúa Nhật trọn năm với một nội dung vô cùng phong phú:

– Những bài học về cuộc đời của Gióp
– Những bài học thực tế trong sách Truyền Đạo, Nhã Ca, Ê-xơ-tê
– Con đường dẫn đến sự chết – Học gương của Chúa Giê-xu trong giai đoạn khổ nạn
– Những bài học thực tế cho cuộc sống ngày nay
– Đi theo Tiếng gọi Trung Tín cho đến cuối cùng

TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (I)

– Tập 1 Gồm 25 bài
– Có phần Phụ lục: PHƯƠNG PHÁP HỌC KINH THÁNH QUY NẠP
– Tập Giáo Viên 30.000đ (đã hỗ trợ)
– Tập Học viên 20.000đ (đã hỗ trợ)

 

TIẾNG GỌI TRUNG TÍN (II)

– Những bài học Giữ vững niềm Tin Trong Chúa
– Hiểu Mục đích Sáng Tạo của Đức Chúa Trời
– Để chúng ta có một cái nhìn mới:  o Từ thuở khai thiên lập địa
o Qua lịch sử dân Chúa
o Đến chúng ta ngày nay

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email: uybancdgd@gmail.com
Email: nguyendinhtin52@gmail.com

source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *