CÂU CHUYỆN KỲ DIỆU

  • Gồm 2 tập Cựu Ước & Tân Ước
  • Hình tranh màu
  • Có giá trị
  • Không bán chỉ tặng cho các em học giỏi làm phần thưởng
  • Một hình thức làm chứng về Đức Chúa Trời qua hình ảnh

Sách tặng có giới hạn, ưu tiên các Hội Thánh vùng sâu vùng xa. Xin liên hệ Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục để đăng ký.

ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

 source

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *