Chương Trình Học Trường Chúa Nhật Gồm Có

20.00030.000

GIỚI THIỆU: BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 7 NĂM  

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã thực hiện bộ bài học Trường Chúa Nhật có (07) năm:

  1. Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Các Thời Đại (Năm I)
  2. Đấng Christ và Đời Sống Tôi (Năm II)
  3. Hội Thánh và Đời Sống Tôi (Năm III)
  4. Đấng Christ và Hội Thánh ( Năm IV)
  5. Các sách tiểu tiên tri từ Ô-sê đến Ma-la-chi (Năm V)
  6. Lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên (Năm VI)
  7. Bốn sách Phúc Âm (Năm VII)

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã thực hiện được năm thứ ba và sẽ hoàn tất năm thứ tư.

+ Nếu Hội Thánh nào chưa học loạt BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 7 NĂM 

   thì có thể đăng ký để học đầy đủ liên tục.

+ Hội Thánh nào muốn nhận trọn bộ BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 7 NĂM    

 Xin liên hệ với phòng sách UB CĐGD.

Sau loạt BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 7 NĂM. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục sẽ tiếp tục phổ biến bài học Trường Chúa Nhật của Văn Phẩm Nguồn Sống.

Kính báo cùng quý Hội Thánh biết để chuẩn bị kế hoạch cho năm mới.

Chọn sách trường Chúa nhật

Bốn sách Phúc Âm (Năm VII) Q.1 Q.2 – GV, Bốn sách Phúc Âm (Năm VII) Q.1 Q.2 – HV, Bốn sách Phúc Âm (Năm VII) Q.3 – GV, Bốn sách Phúc Âm (Năm VII) Q.3 – HV, Các sách tiểu tiên tri (Năm V) Q.1 đến Q.3 – GV, Các sách tiểu tiên tri (Năm V) Q.1 đến Q.3 – HV, Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Các Thời Đại (Năm I) – GV, Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Các Thời Đại (Năm I) – HV, Đấng Christ và Đời Sống Tôi (Năm II) – GV, Đấng Christ và Đời Sống Tôi (Năm II) – HV, Đấng Christ và Hội Thánh ( Năm IV) – GV, Đấng Christ và Hội Thánh ( Năm IV) – HV, Hội Thánh và Đời Sống Tôi (Năm III) – GV, Hội Thánh và Đời Sống Tôi (Năm III) – HV, Lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên (Năm VI) Q.1 Q.2 – GV, Lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên (Năm VI) Q.1 Q.2 – HV, Trọn bộ giáo viên, Trọn bộ GV – HV, Trọn bộ học viên, Bốn sách Phúc Âm (Năm VII) Q.4 – GV, Bốn sách Phúc Âm (Năm VII) Q.4 – HV

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chương Trình Học Trường Chúa Nhật Gồm Có”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *