Trở Nên Giống Chúa

20.000

Category: Tag:

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA là chương trình , ý định của Đức Chúa Trời , và là mục đích cuối cùng của Ngài đối với chúng ta là người tin Chúa ( Rô – ma 8:29 ; I Giăng 3 2 ) .

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA là một tiến trình lâu dài và chậm , cũng là niềm mơ ước của tất cả người tin Chúa . Đời sống của người tin Chúa là một tiến trình ngày càng giống Chúa Jêsus hơn . Tiến trình này chưa hoàn tất cho đến khi chúng ta gặp Chúa Cứu Thế Jêsus mặt đối mặt ( I Cô – rinh – tô 13:12 ; Phi – líp 3:21 ) .

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA là kết quả của sự trưởng thành thuộc linh . Khi chúng ta được cứu , chúng ta chưa trưởng thành trong sự khôn ngoan và hiểu biết Chúa , cũng chưa kinh nghiệm tình yêu thương và ân điển sâu rộng của Ngài . Nhưng sau khi trưởng thành , chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống Chúa hơn . Chúa Cứu Thế Jêsus của chúng ta là Đấng trọn vẹn – không chỗ trách được . Tất cả chúng ta đều là tội nhân bất toàn trước mặt Ngài . Chúng ta không bao giờ trọn vẹn trong cuộc đời này , nhưng Chúa kêu gọi chúng ta đến sự trọn vẹn , có nghĩa là chúng ta luôn có cơ hội để sửa đổi , để làm lại từ đầu . Nhưng làm thế nào để chúng ta có được điều đó ?

Muốn TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA , chúng ta phải học biết về Ngài , sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời – một tiêu chuẩn sống đạo cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn đạo đức của con người . Tiêu chuẩn sống đạo đó , được trình bày trong quyển sách nhỏ có tựa đề TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA .

——– Nữ Truyền Đạo Võ Thị Xuân Oanh Tháng 12 , 2020 ——-

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trở Nên Giống Chúa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.